Επικοινωνία

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Αυτός ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι μέρος των ετήσιων δημοσιεύσεων του Ομίλου και έχει εγκριθεί και υπογραφεί από τον Πρόεδρο ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου.

Τον συντονισμό και την ευθύνη για τη σύνταξη του Απολογισμού είχε η Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων/ Διεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, αλλά για την υλοποίηση του Απολογισμού συνεισέφεραν συνεισέφεραν οι Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού, Υγείας, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Πληροφορικής & Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Εσωτερικού Ελέγχου, Οικονομικών Υπηρεσιών, Εμπορίας, Προμηθειών, Νομικών Υπηρεσιών, Νέων Τεχνολογιών & Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας καθώς και οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, που στοιχεία τους συμπεριλαμβάνονται στον Απολογισμό. Τόσο τα ποιοτικά όσο και τα ποσοτικά στοιχεία που αναφέρονται, είναι ενοποιημένα και επικυρωμένα σε επίπεδο Ομίλου, εκτός αν διαφορετικά αναφέρεται.

Ο Απολογισμός απευθύνεται σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους μας, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την επίδοσή μας σους τομείς της Κοινωνικής Υπευθυνότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Καλωσορίζουμε κάθε πρόταση ή σχόλιο, που μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε αυτόν τον τρόπο της αμφίδρομης επικοινωνίας μας. Τα όποια σχόλια σας μπορούν να σταλούν στην παρακάτω διεύθυνση ή μέσω του ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου που θα βρείτε εδώ.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων Ομίλου
Διεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου
Χειμάρρας 8Α, 151 25, Μαρούσι
Τηλ.: 210 630 2894,
Fax: 210 630 2573
E-mail: csr@helpe.gr

Ο αναγνώστης που θα επιθυμούσε περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, σχετικά με αυτόν τον Απολογισμό, μπορεί να επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου στην παραπάνω διεύθυνση ή να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του Ομίλου εδώ

Φωτογράφοι
Γιώργης Γερόλυμπος: σελ. 8, 32
Χρήστος Θεολόγου: σελ. 92
Δημήτρης Πούπαλος: σελ. 22, 28, 38, 46, 52, 62, 72 και φωτογραφία εξωφύλλου

Σχεδιασμός Εντύπου
The Birthdays Design, Athens

Ανάπτυξη Ιστοσελίδας
BEATTHEWHITES, Athens

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.helpe.gr αλλά και να ακολουθήσετε τις σελίδες μας στα Mέσα Kοινωνικής Δικτύωσης: