Ο Όμιλος με μια Ματιά

 • +300
  Πρατήρια στο εξωτερικό

 • +1.700
  Πρατήρια στην Ελλάδα

 • 3 Διυλιστήρια
  στην Ελλάδα

 • Ένας Όμιλος που δραστηριοποιείται σε
  6 χώρες
  (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία)

Ο Όμιλος
με μια Ματιά

Εταιρική Ταυτότητα

Ο Όμιλος (με έδρα την Αθήνα, Χειμάρρας 8Α Μαρούσι) αποτελείται από 43 εταιρείες συμπεριλαμβανομένης και της εισηγμένης στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου μητρικής εταιρείας. Η κατάσταση των θυγατρικών εταιρειών,το αντικείμενο δραστηριότητάς τους, η μετοχική σύνθεση, το ποσοστό ιδιοκτησίας και άλλες σχετικές πληροφορίες παρουσιάζονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρικής Χρήσης 2019, σελ. 199-201. Η νομική μορφή του Ομίλου είναι αποτέλεσμα της αρχικής συγχώνευσης στο πλαίσιο της εισαγωγής της μητρικής εταιρείας στο χρηματιστήριο που έγινε το 1998 και των μετέπειτα εταιρικών συναλλαγών (εξαγορές).

 • 6,65 εκατ. ㎥

  Δεξαμενές αποθήκευσης αργού πετρελαίου και προιόντων πετρελαίου στην Ελλάδα χωρητικότητας 6,65 εκατ. ㎥

 • 1

  Μονάδα παραγωγής και συσκευασίας λιπαντικών

 • 2 Εμφιαλωτήρια

  υγραερίου

 • 23 Σταθμοί

  Ανεφοδιασμού αεροσκαφών στα κυριοτέρα αεροδρόμια

 • 15 Εγκαταστάσεις

  Αποθήκευσης και διανομής καυσίμων


Με κύρια δραστηριότητα τη διύλιση (αντιπροσωπεύει περίπου το 75% του συνολικού ενεργητικού του Ομίλου)


Κάλυψη του 65% της διυλιστικής δυναμικότητας της χώρας

Ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια εμπορία, μέσω της θυγατρικής του ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ), η οποία δραστηριοποιείται στην εγχώρια λιανική εμπορία καθώς και στις πωλήσεις υγραερίου, βιομηχανικών, αεροπορικών, ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών.

Μετοχική Σύνθεση

Οικονομικές Επιδόσεις

 • 8.857 εκατ. €

  Κύκλος εργασιών

 • 572 εκατ. €

  Συγκρίσιμα κέρδη EBITDA

 • 8,77 €

  Τιμή μετοχής (31.12.2019)

 • 185 εκατ. €

  Συγκρίσιμα Καθαρά κέρδη

 • -42%

  Μείωση Χρηματοοικονομικού κόστους στην τριετία

Όραμα, Αποστολή, Αρχές

Το όραμά μας

Να είμαστε ανταγωνιστικός, εξωστρεφής και καινοτόμος Ενεργειακός Όμιλος, πρωτοπόρος στην προαγωγή της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Ενεργειακής Μετάβασης.

H αποστολή μας

«Ενέργεια για Ζωή»
Να παράγουμε και να προσφέρουμε κορυφαίων προδιαγραφών, καινοτόμα και ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες στον τομέα της ενέργειας, εξυπηρετώντας τους πελάτες μας στην ελληνική και τη διεθνή αγορά με αποτελεσματικότητα και συνέπεια.

Οι αρχές μας

Η Ασφάλεια είναι πάντα η Πρώτη μας Προτεραιότητα.
Σχεδιάζουμε και λειτουργούμε για την επίτευξη των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου με υπευθυνότητα για την Κοινωνία και το Περιβάλλον.
Εφαρμόζουμε υψηλά πρότυπα Εταιρικής Διακυβέρνησης με Αξιοπιστία και Διαφανείς Διαδικασίες.
Δημιουργούμε Αξία για τους Μετόχους μας και εστιάζουμε στη συνεχή Βελτίωση των Αποτελεσμάτων και των Χρηματορροών μας.
Προσφέρουμε Αξία στους Πελάτες μας και συμβάλουμε ενεργά στην Ανάπτυξη των Τοπικών Κοινωνιών.
Σεβόμαστε τους Συναδέλφους και τους Συνεργάτες μας προάγοντας την Αξιοκρατία και τις Συμμετοχικές Διαδικασίες, εξασφαλίζοντας Ίσες Ευκαιρίες.
Ενισχύουμε συνεχώς την Εξωστρέφεια και βελτιώνουμε την Ανταγωνιστικότητα.
Επενδύουμε στην Ανάπτυξη και Αφομοίωση της Νέας Τεχνολογίας και της Καινοτομίας και βελτιώνουμε διαρκώς την Τεχνογνωσία μέσω Διεθνών Συνεργασιών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Βραβεύσεις

 • Ανώτερη διάκριση “Sustained Performance Award” από τον διεθνή οργανισμό JIG (Joint Inspection Group) και από την ΙΑΤΑ (International Air Transport Association) για το Διυλιστήριο Ασπροπύργου, αναφορικά με το υψηλών προδιαγραφών σύστημα διαχείρισης αεροπορικού καυσίμου (παραγωγή, αποθήκευση και διακίνηση).
 • Βραβείο WINNER και GOLD WINNER, στις κατηγορίες «Πετρέλαιο & Πετροχημικά», «Κινητή μονάδα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών» & «Υ&Α και Περιβάλλον» και βραβείο SILVER, στην κατηγορία «Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση Προσωπικού» από τον θεσμό “Health & Safety Awards 2019” για τον Όμιλο ΕΛΠΕ.
 • Διάκριση του Ομίλου ΕΛΠΕ στον θεσμό “Bravo Sustainability Awards” και στη θεματική ενότητα “Bravo Environment” για τη δράση του που αφορούσε στην «Ενσωμάτωση των θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP»
 • Ανάδειξη της Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου ΕΛΠΕ στον κατάλογο με τις πλέον προβεβλημένες νομικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και Κύπρο, “GC Powerlist – Greece & Cyprus Teams 2019”, από τον διεθνή οίκο Legal 500 σε συνεργασία με τη διεθνή Ένωση Δικηγόρων Νομικών Υπηρεσιών (ACC) και τη Διεθνή Ένωση Δικηγορικών Συλλόγων (IBA).
 • Aσημένια διάκριση “Silver Recognition Level” από τον διεθνή οργανισμό “EcoVadis” για τον Όμιλο ΕΛΠΕ και την θυγατρική του ΕΚΟ ΑΒΕΕ αναφορικά με τις επιχειρηματικές πρακτικές και την προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Τιμητική διάκριση του Ομίλου ΕΛΠΕ από την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και την Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ. ΑΜΕΑ) για την υποστήριξη της προετοιμασίας της Ελληνικής Παραολυμπιακής Ομάδας για το Τόκιο 2020.
 • 7 Βραβεία για τον Ετήσιο Απολογισμό 2018: Gold Award & Bronze Award στον διεθνή διαγωνισμό ARC Awards International 2019, στις κατηγορίες “Traditional Annual Report: Energy” και “Photography, Energy” αντίστοιχα, Bronze Award στον διεθνή διαγωνισμό Galaxy Awards 2019, στην κατηγορία «Annual Reports – Online», Silver Award στα STEVIE International Business Awards 2019, στην κατηγορία «Καλύτερος Ετήσιος Απολογισμός», Gold Award & Silver Award στον διεθνή διαγωνισμό IADA, The International Annual Report Design Awards, στις κατηγορίες “Traditional format, Energy & Resources” και “Online version, Energy & Resources” αντίστοιχα και Silver Award στον διεθνή διαγωνισμό LACP 2019 Vision Awards, στην κατηγορία “Online Report – Energy, Oil, Gas and Consumable Fuels” καθώς και διάκριση ως Regional Top 50 στην κατηγορία “Online Report, EMEA region”.
 • Ανάδειξη της ΟΚΤΑ στην 3η θέση, στην κατηγορία «Μεγάλες επιχειρήσεις με καλές πρακτικές στην Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία» από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και από το Εθνικό Συμβούλιο Υγείας & Ασφάλειας της Βόρειας Μακεδονίας.
 • Ανάδειξη της EKO Bulgaria ανάμεσα στις εταιρείες της λίστας “Capital Top 100” βάσει κύκλου εργασιών και με έδρα την Βουλγαρία.
 • Τιμητική διάκριση για την ΕΛΠΕ ΚΥΠΡΟΥ από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Ν. Αναστασιάδη για τη συνεχή συνεισφορά και υποστήριξη του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων Κύπρου.
 • Silver Award για την ΕΛΠΕ ΚΥΠΡΟΥ στην κατηγορία «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» από τον θεσμό “Cyprus Retail Excellence Awards 2020”, ως αναγνώριση των δράσεών της τα τελευταία χρόνια σε θέματα οδικής ασφάλειας.
 • Ανάδειξη της JUGOPETROL στην 1η θέση, στην κατηγορία “FIRST PLACE FOR INCOME”, στο πλαίσιο του θεσμού “100 largest in Montenegro”.
 • Βράβευση της JUGOPETROL με “Corporate Responsible Social Award”, στην κατηγορία “Συνεισφορά στην κοινότητα” από την Ομοσπονδία Εργοδοτών Μαυροβουνίου.

Δραστηριότητες

Διύλιση

Αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου με 3 διυλιστήρια, σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη χωρητικότητας 6,65 εκατ. m3, που καλύπτουν το 65% της διυλιστικής δυναμικότητας της χώρας.

Επιτεύγματα 2019

 • Ύψος παραγωγής προϊόντων στους 14,2 εκατ. τόνους.
 • Συνολικές πωλήσεις προϊόντων και εμπορευμάτων στους 15,2 εκατ. τόνους.
 • 52% εξαγωγές επί των συνολικών πωλήσεων προϊόντων διύλισης.
 • Οι αποδόσεις των διυλιστηρίων Ασπρόπυργου και Ελευσίνας διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα με την απόδοση λευκών προϊόντων να ξεπερνά το 84%.
 • Οριακή άνοδο των πωλήσεων αεροπορικών καυσίμων (770 χιλ. τόνοι).
 • Αύξηση κατά 7,7% των πωλήσεων ναυτιλιακών καυσίμων (1,9 εκατ. τόνοι).
 • Το διυλιστήριο Ασπροπύργου ξεκίνησε την παραγωγή ναυτιλιακών καυσίμων τον Νοέμβριο του 2019, ώστε να προσαρμοστεί στις τάσεις της αγοράς, περιλαμβάνοντας στην κατεργασία τύπων αργού πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο («αργά ΙΜΟ»), με στόχο την παραγωγή μαζούτ 0,5% περιεκτικότητας σε θείο και πετρέλαιο (gasoil) ναυτιλίας.
 • Τον Δεκέμβριο του 2019 ξεκίνησε η παραγωγή βιοαιθέρων από το διυλιστήριο Ασπροπύργου, ώστε να είναι δυνατόν να καλυφθεί η υποχρέωση για εφοδιασμό βενζινών Ε5 στην εσωτερική αγορά, χωρίς προσθήκη αυτούσιας βιοαιθανόλης, για βελτίωση της ποιότητας του τελικού προϊόντος και υποκατάσταση των μέχρι τώρα εισαγωγών.

Στόχοι

 • Έμφαση στην Ασφάλεια, επικεντρώνοντας τις προσπάθειες στην εκπαίδευση, την εφαρμογή προτύπων και την βελτίωση των διαδικασιών.
 • Διατήρηση υψηλής εξαγωγικής δραστηριότητας.
 • Πρόγραμμα Ψηφιακού Μετασχηματισμού στις επιχειρηματικές μονάδες και τις κεντρικές υπηρεσίες του Ομίλου.
 • Νέο πρόγραμμα βελτιστοποίησης των Προμηθειών εξοπλισμού και υπηρεσιών.
 • Αριστοποίηση νέου μοντέλου λειτουργίας διύλισης, μεγιστοποιώντας όλες τις δυνατότητες των τριών διυλιστηρίων και τις μεταξύ τους συνέργειες.
 • Δράσεις Ενεργειακού Μετασχηματισμού, με στόχο τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με παράλληλα οικονομικά οφέλη.
 • Ομαλή τροφοδοσία της αγοράς σε καύσιμα ναυτιλίας χαμηλού θείου, σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές (ΙΜΟ 2020).
 • Διεύρυνση του αριθμού των τύπων αργού προς κατεργασία και δοκιμή νέων τύπων αργού, με στόχο τη μέγιστη ευελιξία παραγωγής και τη βέλτιστη προσαρμογή στις απαιτήσεις της αγοράς.
 • Βελτιστοποίηση επιπέδων λειτουργίας και κόστους σε σύγκριση με τα ασφαλέστερα και ανταγωνιστικότερα διυλιστήρια της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.
 • Αύξηση παραγωγής προϊόντων υψηλής αξίας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης (π.χ. αύξηση δυναμικότητας Flexicoker, νέα μονάδα αλκυλίωσης ή/και μετάθεσης ολεφινών, μονάδα συμπαραγωγής CCGT στην Ελευσίνα).

Εμπορία

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην εμπορία πετρελαιοειδών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, μέσω των θυγατρικών εταιρειών του (Κύπρος, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο και Βόρεια Μακεδονία). Στην Ελλάδα διαθέτει περισσότερα από 1.700 πρατήρια με εμπορικά σήματα της ΕΚΟ και της ΒΡ, εκ των οποίων πάνω από τα 240 ανήκουν στο δίκτυο των ιδιολειτουργούμενων και στο εξωτερικό 300 πρατήρια με το εμπορικό σήμα της ΕΚΟ.

Η ενοποιημένη εταιρεία διαθέτει το πληρέστερο δίκτυο εφοδιασμού καυσίμων με:

 • 15 εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής καυσίμων
 • 23 σταθμούς ανεφοδιασμού αεροσκαφών στα κυριότερα αεροδρόμια
 • 2 εμφιαλωτήρια υγραερίου
 • 1 μονάδα παραγωγής και συσκευασίας λιπαντικών

Επιτεύγματα 2019

 • Αύξηση πωλήσεων στα καύσιμα κίνησης, με περαιτέρω ενίσχυση των διαφοροποιημένων καυσίμων κατά 11% συνεισφέροντας στην κερδοφορία του κλάδου.
 • Βελτίωση μεριδίου αγοράς των σημάτων ΕΚΟ και ΒΡ στα καύσιμα κίνησης ξεπερνώντας το 32%.
 • Διατήρηση της ηγετικής θέσης της ΕΚΟ στα καύσιμα Αεροπορίας και Ναυτιλίας
 • Αύξηση πωλήσεων σημείωσαν οι κλάδοι λιπαντικών και υγραερίου (+11%).
 • Αύξηση των πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών εκτός καυσίμων (NFR) στα ιδιολειτουργούμενα πρατήρια κατά +9%
 • Εξαγορά εταιρείας διανομής και εγκατάστασης LPG «Blue Circle Engineering Ltd» για την περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας του Ομίλου στην Κύπρο.

Στόχοι

 • Μετασχηματισμό Λιανικής Εμπορίας με έμφαση στην επέκταση του ιδιολειτουργούμενου δικτύου πρατηρίων και σε προϊόντα και υπηρεσίες εκτός καυσίμων (NFR).
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις των πελατών καθώς και στις προκλήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος.
 • Αύξηση μεριδίου αγοράς για την εγχώρια εμπορία στα καύσιμα κίνησης και ανάπτυξη δραστηριότητας διεθνούς εμπορίας πετρελαιοειδών.
 • Υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού εμπορίας.
 • Διατήρηση της ηγετικής θέσης στις αγορές της Κύπρου και του Μαυροβουνίου, ενίσχυση της κερδοφορίας της εμπορικής δραστηριότητας της ΟΚΤΑ, καθώς και συνέχιση της ανάπτυξης στις αγορές της Βουλγαρίας και της Σερβίας μέσω της ανάπτυξης του δικτύου πρατηρίων και της αριστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Μετεγκατάσταση των δεξαμενών αποθήκευσης του Ομίλου στην Κύπρο.
 • Εκτεταμένο πρόγραμμα ανακατασκευής πρατηρίων, εφαρμόζοντας τους νέους περιβαλλοντικούς όρους, αλλά και τη νέα εταιρική εικόνα του δικτύου πρατηρίων στο Μαυροβούνιο.
 • Υλοποίηση προγράμματος αναβαθμισμένης εταιρικής εικόνας του δικτύου πρατηρίων σε Σερβία και Βουλγαρία.

Εφοδιασμός

Οι προμήθειες αργού πετρελαίου συντονίζονται κεντρικά και καλύπτονται μέσω συμβάσεων διαρκείας (term-contracts) καθώς και με μεμονωμένες αγορές (spot).

Η δυνατότητα πρόσβασης αλλά και η ευελιξία των διυλιστηρίων του Ομίλου να επεξεργαστούν μια μεγάλη ποικιλία τύπων αργού, αποτελούν το βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, που αποδεικνύεται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, τόσο για την κερδοφορία, όσο και για τη δυνατότητα ανταπόκρισής του σε απότομες αυξομειώσεις προσφοράς συγκεκριμένων τύπων αργού, διασφαλίζοντας την ομαλή τροφοδοσία των αγορών που δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Επιτεύγματα 2019

 • Ομαλή τροφοδοσία παρά τις αναταράξεις στις αγορές αργού πετρελαίου της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης, που παρουσιάσθηκαν το 2019 (επέκταση από τις ΗΠΑ των κυρώσεων προς χώρες παραγωγούς, επιμόλυνση αγωγού Druzba και επιθέσεις σε πετρελαϊκές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας).
 • Το μίγμα εφοδιασμού τύπων αργού των ΕΛΠΕ προσαρμόστηκε στις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς ως εξής: αύξηση εφοδιασμού αργών από Ιράκ (36%), Καζακστάν (22%) και Ρωσία (13%), σταθερή συνεισφορά από Λιβύη (6%), Σαουδική Αραβία (7%) και Αίγυπτο (8%), ενώ αυξήθηκαν οι αγορές από χώρες που παράγουν αργά ΙΜΟ (Αζερμπαϊτζάν, Αλγερία και ΗΠΑ), οι οποίες έφθασαν στο 3% περίπου της τροφοδοσίας η κάθε μία.

Στόχοι

 • Aύξηση των περιθωρίων διύλισης, κυρίως μέσω της διεύρυνσης των απευθείας προμηθειών από παραγωγούς και της εκμετάλλευσης των βραχυπρόθεσμων ευκαιριών της spot αγοράς.
 • Αξιοποίηση τοποθεσίας και δυνατότητας διυλιστηρίων για προμήθεια και κατεργασία διαφοροποιημένου μίγματος πρώτων υλών

Πετροχημικά / Χημικά

Οι δραστηριότητες των πετροχημικών επικεντρώνονται στην παραγωγή και εμπορία πολυπροπυλενίου, BOPP φιλμ και διαλυτών. Επίσης, ο κλάδος περιλαμβάνει εμπορία εισαγόμενων πλαστικών και χημικών προϊόντων.

Με βάση τη συμμετοχή στα οικονομικά μεγέθη, η αλυσίδα προϊόντων προπυλενίου – πολυπροπυλενίου – BOPP αποτελεί τη βασική δραστηριότητα των πετροχημικών. Το εργοστάσιο παραγωγής πολυπροπυλενίου που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη τροφοδοτείται κυρίως από προπυλένιο που παράγεται στο διυλιστήριο του Ομίλου στον Ασπρόπυργο. Η παραγωγή πολυπροπυλενίου στηρίζεται στην τεχνολογία της Basell, η οποία θεωρείται ως μια από τις κορυφαίες διεθνώς. Μέρος της παραγωγής του παραγόμενου πολυπροπυλενίου αποτελεί την πρώτη ύλη για τη μονάδα παραγωγής ΒΟPP φιλμ στην Κομοτηνή (DIAXON ABBEE).

Επιτεύγματα 2018

 • Εξαγωγή 68% του όγκου πωλήσεων των χημικών προϊόντων.
 • EBITDA της τάξεως των 93 εκατ. ευρώ.
 • Πωλήσεις πετροχημικών της τάξεως των 300 εκατ. ευρώ.
 • Τα διεθνή περιθώρια ΡΡ κινήθηκαν περίπου 50 €/MT χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2018

Στόχοι

 • Διερεύνηση αύξησης καθετοποίησης και διάθεσης νέων προϊόντων.
 • Συνεχής βελτίωση ποιοτικού επιπέδου προϊόντων και ανταγωνιστικότητας των δραστηριοτήτων.
 • Σταδιακή υλοποίηση της επένδυσης νέας γραμμής παραγωγής Cast Film δυναμικότητας 7.000 ΜΤ/yr.
 • Απόφαση για την υλοποίηση επένδυσης για αύξηση παραγωγής PP σε 300 kT/yr, είτε με εισαγόμενο προπυλένιο.
 • Μελέτη εγκατάστασης νέας γραμμής παραγωγής metalized film 4-5 kT/yr.
 • Ολοκλήρωση της αύξησης αποθηκευτικού χώρου σε Χύμα Πολυπροπυλένιο κατά 1.000 ΜΤ.

Έρευνα & Παραγωγή Υδρογονανθράκων

Η εταιρεία παρακολουθεί και συμμετέχει στις εξελίξεις στον τομέα της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα υποβάλλοντας προσφορές σε διεθνείς διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου για την απόκτηση δικαιωμάτων σε επιλεγμένες περιοχές είτε αυτοδύναμα είτε σε κοινοπραξία με διεθνείς εταιρείες του κλάδου, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες της αγοράς.

Οι περιοχές δραστηριοποίησης στην Ελλάδα είναι:

 • η θαλάσσια ερευνητική περιοχή της Θράκης στο Βόρειο Αιγαίο συνολικής έκτασης 1.600 τετ. χλμ. (ΕΛΠΕ 25% σε κοινοπραξία με Calfrac Well Services Ltd. 75%)
 • η θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού Κόλπου (Δυτικά) συνολικής έκτασης 1.419 τετ. χλμ. (ΕΛΠΕ ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ 50% σε διεθνές επιχειρηματικό σχήμα με την EDISON International SpA 50%)
 • οι δύο χερσαίες περιοχές «Άρτα-Πρέβεζα» και «ΒΔ Πελοπόννησος»
 • η θαλάσσια περιοχή 2 (Block 2) δυτικά της Κέρκυρας (ΕΛΠΕ 25% σε επιχειρηματικό σχήμα με Total 50% και Edison 25%).
 • η θαλάσσια περιοχή 10 (Block 10) του Ιονίου Πελάγους στον Κυπαρισσιακό κόλπο (Repsol 50%-διαχειριστής, ΕΛΠΕ 50%).
 • δύο θαλάσσιες περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης (Total – διαχειριστής 40%, ExxonMobil 40%, ΕΛΠΕ 20%)

Επιτεύγματα 2019

 • Στην ερευνητική περιοχή της Θράκης εκτελούνται εσωτερικές γεωλογικές μελέτες.
 • Στον Πατραϊκό κόλπο, έχοντας ήδη επιβεβαιωθεί και χαρτογραφηθεί πλήρως ο πρωτεύων γεωλογικός στόχος, ολοκληρώθηκαν θαλάσσιες εργασίες για τη μελέτη πιθανών γεωκινδύνων και έγιναν εκτεταμένες περιβαλλοντικές δειγματοληψίες.
 • Στην ερευνητική περιοχή «Άρτα-Πρέβεζα» βρίσκονται σε εξέλιξη γεωλογικές, γεωφυσικές και περιβαλλοντικές μελέτες και εργασίες και αδειοδοτήσεις, στο Block 2 (δυτικά της Κέρκυρας) υλοποιείται πρόγραμμα γεωλογικών και περιβαλλοντικών ερευνών στο πλαίσιο συμβατικών υποχρεώσεων και στο Block 10 στην περιοχή του Κυπαρισσιακού Κόλπου βρίσκονται σε εξέλιξη γεωλογικές και περιβαλλοντικές μελέτες.
 • Στην θαλάσσια περιοχή 1 (Block 1) του Ιονίου Πελάγους βόρεια της Κέρκυρας η ΕΛΠΕ έχει υποβάλλει προσφορά.
 • Επικυρώθηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο οι συμβάσεις μίσθωσης για δύο περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η πρώτη ερευνητική φάση των παραχωρήσεων με την εκπόνηση γεωλογικών και περιβαλλοντικών μελετών.

Στόχοι

 • Εκτίμηση δυναμικού σε υδρογονάνθρακες με την εκτέλεση γεωφυσικών καταγραφών και ερευνητικών γεωτρήσεων με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον και τις δραστηριότητες των τοπικών κοινωνιών.
 • Εστιασμός στην Ελλάδα και προώθηση στρατηγικών συνεργασιών με διεθνείς εταιρείες του κλάδου.
 • Εργασίες προετοιμασίας εν όψει της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης στον Πατραϊκό κόλπο, που αναμένεται στα τέλη του 2020.
 • Γεωφυσικές και περιβαλλοντικές μελέτες και εργασίες το 2020 στην χερσαία περιοχή «ΒΔ Πελοπόννησος».
 • Συνέχιση ερευνητικών εργασιών στις χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές σύμφωνα με Συμβάσεις Μίσθωσης (γεωλογικές μελέτες, σεισμικές καταγραφές και δυο τουλάχιστον γεωτρήσεις στην Άρτα (2021-2022) και στις περιοχές 2 και 10
 • Ανάλογα με τα αποτελέσματα των ερευνών, αριστοποιημένη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.
 • Διερεύνηση επιχειρηματικών ευκαιριών στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή (2020-2022).
 • Περαιτέρω στελέχωση/ δημιουργία υποδομών και διαδικασιών για την εκτέλεση γεωτρήσεων ως διαχειριστής.

ΑΠΕ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2006 και είναι 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη σημαντικής εγκατεστημένης ισχύος από αιολικά, φωτοβολταϊκά και βιομάζα στα επόμενα χρόνια, διαφοροποιώντας το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου και συμβάλλοντας στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του Ομίλου.

Σε λειτουργία βρίσκονται:

 •  7 Φ/Β σταθμοί σε ακίνητα του Ομίλου συνολικής ονομαστικής ισχύος 19 MW. Σε αυτά περιλαμβάνονται 4 Φ/Β έργα συνολικής ισχύος 17,6 MW του πιλοτικού διαγωνισμού της ΡΑΕ (2016)
 • Αιολικό πάρκο ισχύος 7 MW στην Πύλο του Ν. Μεσσηνίας
 • 11 Φ/Β Συστήματα αυτό-παραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό συνολικής ισχύος περίπου 135 kW, σε ισάριθμα πρατήρια υγρών καυσίμων ΕΚΟ και ΒΡ

Επιτεύγματα 2019

 • Σε διάφορα στάδια ανάπτυξης βρίσκονται: 2 Φ/Β ισχύος 12 MW σε ακίνητα του Ομίλου, 2 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από καύση βιομάζας (προερχόμενης από υπολειμματική γεωργία) συνολικής ισχύος 9,7 MW, χαρτοφυλάκιο 94 MW Φ/Β και υβριδικό έργο σε συνεργασία με τη ΛΑΡΚΟ, αιτήσεις για έκδοση αδειών παραγωγής Φ/Β συνολικής ισχύος 265 MW, που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ το 2018 και η αξιολόγηση των οποίων αναμένεται, αιτήσεις για έκδοση αδειών παραγωγής για έργα ΑΠΕ (Φ/Β και αιολικά) συνολικής ισχύος 599 MW οι οποίες υποβλήθηκαν το 2019

Στόχοι

 • Η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη σημαντικής εγκατεστημένης ισχύος από αιολικά, φωτοβολταϊκά και βιομάζα στα επόμενα χρόνια, συμβάλλοντας στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του Ομίλου. Η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 500.000 τόνους έως το 2025 μέσω της ανάπτυξης χαρτοφυλακίου εγκατεστημένης ισχύος περίπου 300 MW, αντισταθμίζοντας σημαντικό ποσοστό των εκπομπών CO2 που αντιστοιχεί στις δραστηριότητες διύλισης και ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο.
 • Η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες συνεχίζει να εξετάζει επενδύσεις σε αυτό-παραγωγή με ιδιοκατανάλωση στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, που είναι συνδεδεμένες στη χαμηλή και μέση τάση
 • Εξαγορά το 2020 χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων σε τελικό στάδιο αδειοδότησης, στην περιοχή της Κοζάνης, από τη Γερμανική εταιρεία ανάπτυξης και κατασκευής έργων ΑΠΕ, JUWI, συνολικής ισχύος 204 MW. Υπολογίζεται ότι θα παράγει ενέργεια 300 GWh ετησίως, ικανή να εξασφαλίσει την παροχή καθαρής ενέργειας μηδενικών εκπομπών για 75.000 νοικοκυριά, με ετήσιο όφελος σε επίπεδο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 300.000 τόνων. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα δημιουργηθούν περισσότερες από 300 θέσεις εργασίας , καθώς και δεκάδες άμεσες και έμμεσες θέσεις κατά τη διάρκεια λειτουργίας, οι περισσότερες των οποίων θα καλυφθούν από την τοπική κοινωνία.

Ηλεκτρική Ενέργεια & Φυσικό Αέριο

Οι δραστηριότητες στους κλάδους της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου αφορούν τις συμμετοχές του Ομίλου στις ELPEDISON BV (50% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, 50% EDISON) και ΔΕΠΑ ΑΕ (35% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, 65% Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου) αντίστοιχα.

Η ELPEDISON A.E. είναι σήμερα ο δεύτερος σε μέγεθος ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 810 MW τεχνολογίας συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο Φυσικό Αέριο –ΦΑ- (μονάδα 390 MW στη Θεσσαλονίκη σε λειτουργία από το 2005, μονάδα 420 MW στη Θίσβη Βοιωτίας σε λειτουργία από το 2010).

Επιτεύγματα 2019

 • Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εξαγορά από την ELPEDISON BV του ποσοστού 24,22% που κατείχαν οι όμιλοι ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΕΛΒΑΛ-ΧΑΛΚΟΡ. Η εξαγορά ισχυροποιεί τη θέση του Ομίλου ΕΛΠΕ στην ELPEDISON Α.Ε. και επιτρέπει την υλοποίηση της στρατηγικής του στον κλάδο Παραγωγής και Εμπορίας ηλεκτρισμού.
 • Η ΡΑΕ, με απόφασή της, προχώρησε στη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για νέο σταθμό συνδυασμένου κύκλου στη Θεσσαλονίκη, με καύσιμο φυσικό αέριο, ισχύος 826 MW.
 • Πωλήσεις 2.200 GWh από την ELPEDISON και μερίδιο λιανικής αγοράς 4,35% περίπου σε πελάτες υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης.
 • Η συνεισφορά του Ομίλου ΔΕΠΑ στα κέρδη του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανήλθε σε €21 εκατ.

Στόχοι

 • Εταιρικός μετασχηματισμός του Ομίλου ΔΕΠΑ.
 • Συμμετοχή στις εμπορικές δραστηριότητες Φυσικού Αερίου.
 • Ενίσχυση θέσης της ELPEDISON στην ηλεκτροπαραγωγή και τη λιανική εμπορία και μετάβαση στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο των τεσσάρων αγορών (target model).
 • Διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου με νέες δραστηριότητες, πχ. παραγωγή «πράσινης» ενέργειας για τη βασική παραγωγική διαδικασία, εμπορία ηλεκτρισμού και υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης.

Τεχνικές Μελέτες

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ είναι θυγατρική του Ομίλου και αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παροχής τεχνικών (engineering) και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας στη Ν.Α. Ευρώπη. Λειτουργεί σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και πρακτικές και είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ΕΛΟΤ 1429, ISO 14001 και OHSAS 18001.

Επιτεύγματα 2019

 • Ο κύκλος εργασιών της ΑΣΠΡΟΦΟΣ ανήλθε στα 11,5 εκατ. ευρώ και παρείχε τις υπηρεσίες της σε 50 νέα έργα.
 • Εμπλοκή της ΑΣΠΡΟΦΟΣ σε κύρια έργα όπως IGI Poseidon, TAP, έργα σε διυλιστήρια στο Κουβέιτ και στην Σερβία καθώς και στα τρία διυλιστήρια και τις θυγατρικές του Ομίλου.
 • Ανακατασκευή του Ειδικού Σχολικού Συγκροτήματος Ραφήνας, το οποίο επλήγη από φυσικές καταστροφές, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου. Σημειώνεται ότι οι εργασίες ολοκληρώθηκαν σε χρόνο ρεκόρ εντός των καλοκαιρινών διακοπών του 2019 ώστε το σχολικό συγκρότημα να λειτουργήσει χωρίς απώλεια διδακτικού χρόνου.

Στόχοι

 • Ενίσχυση της εξωστρεφούς και ανταγωνιστικής πολιτικής της εταιρείας για επέκταση των υπηρεσιών εκτός Ομίλου.
 • Συνέργειες με EPC εταιρείες.
 • Διεύρυνση υπηρεσιών εντός του Ομίλου ΕΛΠΕ, για κάλυψη υφιστάμενων αναγκών.
 • Επένδυση στον παραγωγικό ιστό της εταιρείας και την υψηλή κατάρτιση και τεχνογνωσία του.